MozaiQ este o organizație comunitară care se adresează persoanelor LGBTQIA+ din România. MozaiQ își propune să dezvolte comunitatea LGBTQIA+ din România prin solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activitățile sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și o atenție deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate: persoanele rome LGBTQIA+, persoanele trans, persoanele HIV+, lucrătorii sexuali, persoanele LGBTQIA+ aflate într-o situație socio-economică precară, persoanele cu abilități diferite, precum și seniorii și tinerii.

Scop

Consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților LGBTQIA+ (lesbiene, gay, bisexuali, trans, queer, intersex, asexuali) din România prin programe care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.

Misiune

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBTQIA+ din România, protejarea, susținerea și promovarea drepturilor și libertăților acestora, asigurând astfel că se pot bucura pe deplin și fără discriminare de participarea în domeniile cheie din societate, familie și viața comunitară, învățământ, sănătate, cultură, piața muncii și participare politică.

Viziune

O societate în care persoanele LGBTQIA+ participă în mod activ, deschis și vizibil la viața socială, politică, economică și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii adecvate, pentru că acestea să se bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate, în ansamblul ei.