Vi har startet en crowdfundingkampanje  ”Support the LGBT at the referendum” for å kunne øke innsatsen og mobilisere i kampen for like rettigheter.

Folkeavstemmingen som kan forandre den rumenske grunnloven kommer snart. Denne avstemmingen har som formål å forandre definisjonen på “familie” til å gjelde kun ekteskap mellom mann og kvinne. Forslaget har allerede blitt godkjent av representantenes hus og er på vei til senatet. LHBT- samfunnet og allierte har hele tiden rettet søkelys mot at en slik endring er imot menneskerettighetene. Dette har blitt gjort gjennom direkte konfrontasjoner med de politiske partiene og den ortodokse kirken som bruker store økonomiske ressurser for å få igjennom forslaget.

LHBT- baserte MozaiQ Association startet opp i 2015, og har siden da kjempet hardt mot de konservative kreftene som ønsker å fjerne seksuelle minoriteter fra kartet. I løpet av de to årene MozaiQ har vært aktive har vi organisert over 150 arrangement, blant annet sommerskole, forum med politikere, God Doesn’t Do Politics- mars, protester på offentlige steder, Bucuresti Pride 2016, LHBT- studentenes Pride på universitetet i Bucuresti, LHBT- seniortreff, og mange andre offentlige arrangementer for å representere de stemmene som ikke blir hørt. Vi samarbeider også feministorganisasjoner og andre organisasjoner som kjemper for andre utsattes rettigheter, for eksempel romfolk og handikappede. Vi mener at solidaritet er essensielt i et demokrati.

Nå mobiliserer MozaiQ for å kunne være sterke når folkeavstemmingen skal gå av stabelen, og vi trenger din hjelp. Vi har vist at vi kan være kreative, jobbe hardt og at vi bryr oss. Nå trenger vi flere som kan kjempe med oss for å beskytte våre rettigheter. Vi mener at når en persons rettigheter blir svekket, er alles rettigheter i fare.

Vi lanserer en crowdfundingkampanje ‘Support LGBT at the referendum’ for å skaffe ressurser til flere store aksjoner som mobiliserer hundrevis av mennesker i kampen for like rettigheter. Vi kommer til å lage en tydelig kommunikasjonsstrategi, rekruttere frivillige, trykke opp materiell, distribuere videoer og nettsted, samt initiere aksjoner i flere byer over hele Romania for å få nasjonal dekning.

For å få dette til trenger vi minst 3800 euro. Disse skal vi bruke på å:

  1. Protester og aksjoner i det offentlige rom i fire store byer i Romania. I løpet av de neste månedene vil vi mobilisere i fire ulike byer, som et signal til politikere og samfunnet om at vi eksisterer og vi vil kjempe imot forsøk på svekkelse av våre rettigheter. Kostnad: 900 euro
  2. Informasjonstelt i hovedstaden Bucuresti, plassert sentralt der mange mennesker ferdes. Her vil MozaiQs frivillige dele ut informasjonsmateriell om den kommende folkeavstemmingen og snakke med innbyggerne. Kostnad: 500 euro
  3. MozaiQs rundreise gjennom Romania. Vi vil prøve å være tilstede så mange steder som mulig over hele landet, både små og store byer. Dette er for å informere om at menneskerettighetene er under angrep. Kostnad: 700 euro
  4. En videokampanje med generell informasjon samt en serie individuelle videoer som representerer historier fra personer som blir rammet. Kostnad: 300 euro
  5. En webside for å promotere kampanjen. For å spre budskapet, men også slik at det kan være mulig for flere å laste ned informasjonsmateriell. Kostnad: 300 euro
  6. Kampanjemateriell, plakater, grafikk til sosiale medier, klistremerker, t-skjorter, vesker etc. Kostnad: 400 euro
  7. Reklame på nett, både på Facebook og andre sider for å nå ut til flest mulig. Kostnad: 700 euro

Med denne planen tror vi at vi kan nå ut til så mange som mulig og mobilisere slik at våre stemmer blir hørt. En god familie kan være mye mer enn kjernefamilien.

Vi har åpnet tre donasjonskontoer. På ukentlig basis kommer vi til å informere alle om beløpene som har kommet inn, i realtid. På slutten av kampanjen vil vi publisere all pengebruk og kostnader. Personalkostnader er ikke inkludert, alt arbeid gjøres på frivillig basis.

Kontoer

ROMANIA (RON) RO16BTRLRONCRT0320175902

USA (USD) RO94BTRLUSDCRT0320175901

EURO (EUR) RO09BTRLEURCRT0320175904

Du kan også donere via paypal her.

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese dette, vi håper også at du vil bidra økonomisk. Alle monner drar!

Har du spørsmål er vi tilgjengelige på facebook- gruppen til MozaiQ her, eller mail vladviski@gmail.com eller mihnea.florea@gmail.com. (Vi snakker engelsk).