Raportul Queer în România 2023

Implicarea egală a tuturor membrilor unei organizații, companii de mari dimensiuni sau unui stat e tot mai des documentată în cercetările și rapoartele unor autorități în domeniul managementului diversității precum Gallup, Forbes sau Hofstede ca fiind o condiție necesară pentru asigurarea unui mediu etic, sănătos și productiv, cu impact crucial asupra armoniei sociale, eficienței și profitabilității. Cu alte cuvinte, dacă într-un corp social unele persoane funcționează fără a se bucura de același respect, siguranță și încredere ca toți ceilalți, doar pentru că au o anumite identitate, întregul ansamblu suferă pierderi. Incluziunea este deci nu doar o obligație morală și legală a guvernanților, ci și o necesitate absolută.

Raportul de față face parte din strategia noastră de advocacy și lobby pentru o societate echitabilă. Prin furnizarea permanentă de date și analiza acestora, atenționăm și oferim sprijin autorităților pentru rezolvarea inechităților semnalate1. Ne asumăm astfel responsibilitatea de a ridica nivelul de conștientizare și responsabilizare al autorităților, precum și pentru a pune bazele unui demers constructiv. În acest demers comunitatea și autoritățile sunt proiectate ca parteneri necesari și egali: pe de o parte membrii comunității își fac auzită vocea și oferă societății o imagine autentică și neadulterată, iar pe de cealaltă parte autoritățile proiectează și implementează măsuri și politici sociale fezabile și echitabile, bazate pe evidențe oferite de comunitate.

Documentarea sporadică și inadecvată a vieților persoanelor LGBTI+ din România permite perpetuarea inechităților în multiple domenii și aspecte ale vieții de zi cu zi: educație, sănătate, piața muncii, viața de familie, siguranța în spațiile publice. Queer în România 2023 (QIR23) este prima ediție a unui instrument pe care asociația MozaiQ îl propune autorităților ca punct de plecare în proiectarea de măsuri și legi care să rezolve aceste inechități, conducând astfel la o mai bună sănătate a corpului social în întregul său.

Raportul se adresează cu precădere decidenților politici, dar și părinților și profesioniștilor din educație, sănătate, muncă, familie, protecție socială, siguranță publică, cultură – pe care dorim să îi sprijinim astfel să participe la un dialog constructiv și necesar.