Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și persoane transgender), condamnă ferm noua inițiativă legislativă B68/2023, care încearcă să interzică orice materiale vizuale, audio sau video cu conținut legat de identitățile LGBTQ+, sub pretextul protecției minorilor. 

Urmând ideologiile de la Kremlin, doi parlamentari ultraconservatori, Evdochia Aelenei și Dănuț Aelenei, au înaintat ieri, 14 februarie 2023, o propunere legislativă către Senat, care vine în completarea şi modificarea legii nr.196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr. 198 din 20 martie 2014. Acest proiect de lege pune semnul egal între pedofilie, necrofilie, violență, promovarea pornografiei și „promovarea sau arătarea abaterii de la identitatea de gen corespunzătoare sexului biologic, a schimbării sexului sau a homosexualităţii”. 

Sub pretextul de a proteja persoanele sub 18 ani, propunerea patologizează identitățile LGBTQ+ și dublează în anumite aspecte Pl-x. 243/2022 (legea propusă anul trecut prin care se interzice diseminarea tuturor informațiilor referitoare la comunitatea noastră). 

Ideologiile de factură putinist-orbanistă își fac loc din nou pe masa Senatului și încearcă din răsputeri să demonizeze încă o dată o comunitate vulnerabilă și să cenzureze prin orice mijloace existența persoanelor LGBTQ+. Din nou ni se arată o replică a legii ”propagandei homosexuale” din Rusia lui Putin, care nu încearcă decât să lovească în libertatea de exprimare, în libertatea presei și în democrație. 

”Grupurile conservatoare, reprezentate de lacheii lui Vladimir Putin, strâng rândurile în apropierea alegerilor din 2024. Deja două propuneri homofobe și transfobe se află în Parlament și marchează lupta anti-democratică și anti-europeană a propagandiștilor rusofili. Cu un mesaj plasat strategic, de corelare între pornografie și comunitatea LGBTQ+, inițiatorii acestor propuneri promovează discriminarea și tratamentul inegal, referindu-se la noi ca la o «comunitate artificială, de construcție ideologică și pseudoștiințifică». Viața persoanelor LGBTQ+ este pusă în pericol permanent prin astfel de afirmații care încurajează violență fizică și psihologică la adresa noastră. De ziua îndrăgostiților ni se transmite mesajul că iubirea noastră trebuie scoasă în afara legii”, a declarat Vlad Viski, director executiv MozaiQ. 

În două rapoarte separate cu privire la legi similare din Ungaria și Rusia, Comisia de la Veneția a concluzionat că astfel de inițiative întăresc stigma împotriva persoanelor LGBTQ+ și încurajează discriminarea. Mai mult, rapoartele menționează explicit că protejarea minorilor nu poate reprezenta un motiv just pentru îngrădirea drepturilor LGBTQ+ într-o societate democratică. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)050-e 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)022-e 

În prezent, România se află la coada Europei în materie de drepturi LGBT, fiind una dintre ultimele țări din UE care nu recunoaște sub nicio formă cuplurile gay. 

Deși proiectele de legalizare a parteneriatelor civile zac în Parlament de ani de zile, prioritatea unor membri din clasa politică actuală a devenit crearea unei prăpăstii și mai abrupte între România și UE, în ceea ce privește drepturile omului. 

Cerem parlamentarilor să respingă această propunere nedemocratică și să își asume implementarea Strategiei privind Egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025, pe care Senatul României a semnat-o în mai 2021.

Asociația MozaiQ LGBT este o organizație comunitară care luptă pentru drepturile omului și care participă la dezvoltarea comunității LGBTQ din România sub stindardul solidarității și încrederii reciproce, rezultate din activități sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și atenția deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate.


Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

ENGAGE & EMPOWER – Campanii de advocacy pentru comunitățile LGBTI este un proiect derulat de Asociația MozaiQ LGBT în parteneriat cu Asociația Eu sunt! Tu? cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este să identifice principalele priorități pentru comunitatile LGBTI din România, să protejeze drepturile omului și să promoveze tratamentului egal.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.