NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

Asociația MozaiQ LGBT

 

Asociația MozaiQ LGBT, cu sediul în București, Str. Aleea Hobița nr. 6, bl. 302, sc. 6, apt. 235, Sector 2, cod fiscal 35246467, email mozaiqlgbt@gmail.com, website: www.mozaiqlgbt.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Asociația MozaiQ LGBT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Asociația MozaiQ LGBT prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, pentru derularea următoarelor activități:

  • Contactarea persoanelor care completează formularele de donații disponibile pe site pentru a mulțumi și, în cazul donațiilor recurente de minimum 25 RON pe o perioadă egală sau mai mare de trei luni, pentru a stabili metoda de livrare sau ridicare a pachetelor aferente.
  • Pentru a răspunde persoanelor care au completat formularul de contact disponibil pe site-ul www.mozaiqlgbt.ro.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Asociației MozaiQ LGBT este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

  • nume și prenume
  • detalii de contact – număr de telefon, adresă de email

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor MozaiQ față de persoanele fizice sau juridice care setează o donație recurentă de minimum 25 RON, pe o perioadă egală sau mai mare de trei luni.

 

DONAȚII prin card bancar (platforma EuPlătesc):

            Donațiile prin card bancar pot fi făcute o singură dată sau pot fi recurente, suma aleasă fiind plătită lunar. Moneda de procesare a plății este RON. Puteți opta pentru recurență cu durata de 3 luni, 6 luni, 9 luni și 12 luni dacă alegeți LUNAR. De asemenea, puteți opta să donați altă sumă față de cele indicate.

            Procesarea donației este asigurată de euplatesc.ro în condiții securizate.

 

DONAȚII prin PayPal

            Donațiile prin Paypal pot fi făcute o singură dată, moneda de procesare a plății fiind EURO. De asemenea, puteți opta să donați altă sumă față de cele indicate în formularul de donații prin PayPal.

            Procesarea donației este asigurată de PayPal în condiții securizate.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Asociația MozaiQ LGBT) şi sunt transmise următorilor destinatari, dacă este cazul:

  • Platformelor de prelucrare a donațiilor disponibile pe site-ul www.mozaiqlgbt.ro (EuPătesc și PayPal) în cazul în care completați și trimiteți un formular de donații;
  • Tuturor subiecților, inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale;
  • Companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile;
  • Entităților publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege.

 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioadă nedeterminată.

 

Conținut înglobat pe alte site-uri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video de pe YouTube, imagini, articole etc.).

Aceste situri web pot să colecteze date dumneavoastră, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveți un cont și sunteți autentificat în acel site web.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct Asociația MozaiQ LGBT – email mozaiqlgbt@gmail.com

 

 

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ                

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.