Regulament rezidențe  “Queer’n Solitude”

 

Cadrul general 

Asociația MozaiQ și Asociația blend in studios instituie programul de rezidențe  “Queer’n Solitude”,  co-finațat de AFCN.

Programul are ca scop facilitarea creației literare, artistice și/sau performative queer. 

 

Încurajăm cercetarea artistică, experimentale interdisciplinare și exprimarea în oricare dintre mediile artei contemporane (text, fotografie, video, desen, performance, muzică etc). 

 

Prin creație queer înțelegem o abordare intersecțională a subiectului artistic. 

Programul se adresează exclusiv creatorilor din comunitatea LGBT. 

Participarea în acest program se face pe baza răspunsului la un apel deschis de proiecte, organizat de Asociația MozaiQ. 

 

Dispoziții generale

 1.  “Queer’n Solitude” pune la dispoziția artiștilor din comunitatea LGBT posibilitatea de a lucra 3 săptămâni într-o casă cu facilități de atelier aflată în satul Richiș din Transilvania. 

 2.  Participarea în cadrul programului se face în urma unui open call, deschis tuturor artiștilor din comunitate. 

 3. Participanții vor fi selectați în baza criteriilor de evaluare stabilite de un juriu format din 3 activiste culturale queer: Carmen Gheorghe, Valentina Iancu, Veda Popovici. Membrele juriului vor realiza evaluarea independent, iar clasamentul va fi stabilit de asociația MozaiQ, în ordinea mediei aritmetice a punctajului obținut în urma jurizării. 

 4. Asociația MozaiQ oferă câștigătorilor rezidenței burse în valoare de 5000 de lei. 

 5. Costurile de cazare, transport și mâncare vor fi acoperite de organizatori.

 6. Beneficiarii rezidenței vor colabora cu asociația MozaiQ în vederea organizării unei prezentări publice și a unei publicații la sfârșitul programului. 

 7. Beneficiarii rezidenței se obligă să informeze asociația MozaiQ despre stadiul proiectului artistic propus spre realizare în perioada rezidenței.

 8. Beneficiarii rezidenței se obligă să livreze la finalul rezidenței o documentație completă a lucrării de artă contemporană realizate în sat. 

 

Criteriile de evaluare (100 p): 

 1. Relevanța politică a ideii propuse  20p

 2. Calitatea queer a ideii 20p

 3. Interdisciplinaritatea abordării   20p

 4. Fezabilitatea ideii   20p

 5. Existența anterioară a unui interes pentru producția culturală queer 20p 

 

Calendarul apelului: 

28 aprilie – 22 mai – perioadă înscriere

23 mai – 10 iunie –  selectarea participanților 

11 – 14 iunie – stabilire clasament

15 iunie – afișare rezultate

 

Cele patru rezidențe selectate vor avea loc în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2020.

 

Artiștii interesați pot participa prin trimiterea unei aplicații care să conțină: o scrisoare de motivație, însoțită de un CV și un portofoliu cu minimum 3 lucrări produse în ultimii 5 ani, nu mai târziu de 22 mai 2020, ora 22:00. Scrisoarea de motivație va cuprinde o scurtă descriere a ideii propuse spre realizare în perioada rezidenței, a impactului pentru comunitate, precum și a rezultatelor. Aplicațiile complete se transmit via email la mozaiqlgbt@gmail.com

 

*** În caz de forța majoră, rezidenții se obligă să colaboreze cu MozaiQ în vederea adaptării programului la condițiile impuse la nivel de stat. 

 

Proiect co-finanțat de AFCN. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.