Restart

Programul RESTART are ca obiectiv general consolidarea capacității de acționare a șase organizații sau grupuri informale de activiști LGBTQIA+ din toată țara, urmărind în același timp facilitarea conectării și creării de relații puternice între diferiții actori ai societății civile care acționează în beneficiul comunității LGBTQIA+.

Activități

Pe durata unui an, programul RESTART a reunit cele șase grupuri participante în cadrul atelierelor, sesiunilor de formare și discuțiilor comune cu rol în identificarea nevoilor comunităților locale, de împărtășire a diverselor experiențe de lucru în munca cu acestea, precum și de familiarizare cu nevoile individuale ale fiecărui grup.  

Individual, grupurile și organizațiile participante au luat parte la ateliere susținute de experți MozaiQ pe subiecte precum dezvoltare comunitară, advocacy sau identificarea nevoilor atât din comunitate, cât și din cadrul grupului. 

Acestea au fost dublate de acțiuni cheie la nivel local, precum organizarea de evenimente adresate comunității LGBTQIA+ locale sau a acțiunilor de advocacy bazate pe nevoile identificate în comunitate. Pe toată durata activităților, MozaiQ a susținut eforturile organizațiilor și grupurilor informale, urmărind maparea nevoilor acestora în vederea construirii unei rețele naționale solide de activiști LGBTQIA+.

Proiectul a fost derulat de Asociația MozaiQ în perioada iunie 2022 – august 2023 cu sprijinul financiar al National Democratic Institute.